Danh sách Nhà tài trợ Quỹ khuyến học Việt – Lào

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ QUỸ KHUYẾN HỌC VIỆT – LÀO

Năm Tên Nhà tài trợ Logo
2010 Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Việt kiều (OV Club)  ov
  Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào (VLCO,.JSC)  logo-VLCO2
  Tập đoàn Mai Linh (MaiLinh Group)  logo
  Tập đoàn BIM Việt Nam (BIM Group)  logo (1)
  Tổngcông ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)  LogoDMC
2011 Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào (VLCO,.JSC)  logo-VLCO2
  Công ty Cổ phần BKAV (Bkav Corporation)  logo_Bkav-01_(2)
  Trang sức bạc Thái Habbi.vn  Habbi-logo
  AT Studio Entertainment  
2012 Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào (VLCO,.JSC)  logo-VLCO2
2013 Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào (VLCO,.JSC)  logo-VLCO2
2014 Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào (VLCO,.JSC)  logo-VLCO2