Nhà tài trợ

  • Logo Quy khuyen hocjpeg
  • THƯ NGỎ
  • THƯ NGỎ Kính gửi: Các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân có tấm lòng vàng trong và ngoài nước.  Kính thưa Quý vị!   Mối quan hệ Việt –Lào là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, là tài sản quý giá của hai […]