Tên Đơn vị

Địa chỉ :

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Đăng ký mức tài trợ:

  • Đối với các đóng góp tài trợ qua hình thức chuyển khoản xin gửi về:

 Số Tài khoản (VND):  0451.001.989.128 – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank – CN Thành Công

 Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào

Nội dung: Tài trợ cho Quỹ khuyến học Việt Lào

 

  • Đối với đóng góp qua các hình thức tài trợ tiền mặt hoặc hiện vật khác, xin vui lòng liên hệ:

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC VIỆT LÀO

Địa chỉ: Số 53 ngõ 168 Hào Nam, Quận ĐốngĐa, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3519 0058 – Fax: (+84) 4 3519 0158

Email: quykhuyenhoc@vietlaoco.com

Website: www.quykhuyenhocvietlao.com