Kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng lưu học sinh Lào tại Việt Nam

1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Nhân kỉ niệm 39 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Quỹ khuyến học Việt Lào tổ chức “Lễ trao học bổng cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam”. Thông qua các nội dung và giải thưởng, Lễ trao học bổng nhằm mục đích khen thưởng, động viên và khuyến khích tinh thần học tập và đóng góp cho xã hội của các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; đồng thời khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt – Lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

2.  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

-     Thời gian: Ngày 25/11/2014

-     Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị – 105 Quán Thánh

3.  ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đơn vị Tổ chức

-     Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào

-     Quỹ khuyến học Việt Lào

Đơn vị Bảo trợ:

-     Hội hữu nghị Việt Lào

4.  THÀNH PHẦN THAM DỰ

-     Đại diện Ban Tổ chức

-     Đại diện các Uỷ ban, Hiệp hội hợp tác Lào – Việt

-     Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào

-     Đại diện Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TW Đảng

-     Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

-     Đại diện các nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng

-     Đại diện Đoàn lưu học sinh Lào và Đoàn sinh viên các trường khu vực Hà Nội

Tổng số người tham dự: Khoảng 150 người

Nội dung chi tiết chương trình vui lòng download tại đây