Các câu hỏi liên quan và các ý kiến đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ khuyến học Việt Lào xin gửi đến chúng tôi theo địa chỉ chính thức sau:

 

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC VIỆT LÀO

Địa chỉ: Số 53 ngõ 168 Hào Nam, Quận ĐốngĐa, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3519 0058 – Fax: (+84) 4 3519 0158

Email: quykhuyenhoc@vietlaoco.com

Website: www.quykhuyenhocvietlao.com