Ngày càng nhiều sinh viên Lào du học tại Việt Nam

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng, Chính phủ Lào luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu.

Đi đôi với phát triển đào tạo nguồn nhân lực ở trong nước, Lào còn nhấn mạnh đến việc phát triển chiều sâu cả về lượng và chất việc đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài.

10 năm trở lại đây, số người Lào đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài không ngừng gia tăng. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho thấy 4 năm vừa qua, mỗi năm có gần 2.900 người Lào đi du học ở 26 nước, trong đó năm 2013 có khoảng 2.150 người học tập nghiên cứu dài hạn ở nước ngoài, với nhiều hình thức học bổng.

Sinh vien lao
Trong vài năm gần đây, số sinh viên Lào du học tự túc có chiều hướng gia tăng, nhất là du học ở Việt Nam và Trung Quốc.

Lào cũng đang nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý sinh viên đang học tập ở nước ngoài, nhất là ở Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia để công tác phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng cao.

Việt Nam đứng đầu danh sách các nước tiếp nhận nhiều sinh viên Lào, tiếp đến là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Australia. Năm 2013, Lào đã cử 1.954 sinh viên đi học tại Việt Nam, 495 sinh viên đi học tại Trung Quốc, 164 người tại Thái Lan, 48 người tại Nhật Bản và 48 người tại Australia.

Năm 2014, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp cho Lào 907 học bổng. Trong số đó có 405 học bổng trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, với khoảng 320 học bổng cấp đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Học sinh Lào đi học đại học tại Việt Nam đều phải qua một năm học tiếng Việt tại Khoa tiếng Việt Đại học Quốc gia Lào.

Bên cạnh đó, để giúp học sinh có trình độ tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ đưa môn tiếng Việt thành môn học ngoại ngữ vào chương trình đào tạo tại các trường phổ thông trung học và trường dân tộc nội trú ở các địa phương do Việt Nam giúp Lào, các trường phổ thông Việt kiều, và xây dựng trường Việt kiều Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane thành trường song ngữ.

Nguồn vietnamplus