Nguồn sử dụng Quỹ khuyến học Việt – Lào

CÔNG KHAI NGUỒN SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC VIỆT LÀO

Năm Tổng số tiền tài trợ tiếp nhận Nguồn sử dụng Quỹ Tổng số tiền đã sử dụng Tồn Quỹ cuối năm
2010 180.000.000 VNĐ (tiền mặt + vật phẩm) Tổ chức & Trao học bổng chương trình Việt Lào hướng tới tương lai 176.274.000 VNĐ 3.726.000 VNĐ
2011 225.000.000 VNĐ (tiền mặt + vật phẩm) Tổ chức Cuộc thi “Hồ Chí Minh – Kayson Phomvihan – Tấm gương học tập của thanh niên” 223.810.000 VNĐ 4.916.000 VNĐ
2012 20.000.000 VNĐ(tiền mặt) Tài trợ cúp trao thưởng cho Giải bóng đá sinh viên Lào 20.000.000 VNĐ 4.916.000 VNĐ
2013 10.000.000 VNĐ(tiền mặt)     14.916.000 VNĐ
2014 20.000.000 VNĐ(tiền mặt) Hỗ trợ tổ chức chuyến tham quan Bát Tràng – Ecopark cho đoàn sinh viên Lào 3.000.000 VNĐ 11.916.000 VNĐ
    Hỗ trợ tổ chức chuyến tham quan Bái Đính – Tràng An cho đoàn sinh viên Lào 5.000.000 VNĐ 6.916.000 VNĐ
  68.000.000 VNĐ(tiền mặt) Tổ chức & Trao học bổng Lễ tuyên dương sinh viên Lào có thành tích học tập xuất sắc 65.573.000 VNĐ 9.343.000 VNĐ