Quỹ khuyến học Việt Lào là Quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận góp phần nuôi dưỡng, khuyến khích truyền thống hiếu học của học sinh sinh viên thanh niên hai nước Việt Nam – Lào.

Quỹ được Phó chủ tích nước Nguyễn Thị Doan sáng lập và điều hành bởi Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào, hoạt động trên tinh thần đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tài trợ cho các hoạt động vì giáo dục đào tạo, khuyến khích học tốt dành cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Mọi hoạt động của Quỹ đều dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và được sử dụng vào các mục đích:

  • -    Trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt cũng như tham gia tích cực trong các hoạt động hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào.
  • -    Trợ giúp các hoạt động giáo dục tại các địa bàn có khó khăn đặc biệt, tài trợ cho các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển Giáo giục.
  • -     Hỗ trợ cho các chương trình hoạt động vì mục đích khuyến học tăng cường mối quan hệ giữa 2 nước.

———-

Được thành lập từ năm 2010, với sự ủng hộ và hỗ trợ từ Đại sứ quán Lào, Hội Hữu nghị Việt-Lào, các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Kết nối Việt Lào cùng nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước khác, Quỹ khuyến học Việt Lào đã có nhưng hoạt động tích cực trong việc động viên và khuyến khích các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, tiêu biểu như:

  • -     Chương trình giao lưu “Việt – Lào: Hướng tới tương lai”
  • -     Cuộc thi tìm hiểu: Hồ Chí Minh – Kaysỏn Phômvihản – Tấm gương học tập, rèn luyện của thanh niên – dành cho sinh viên Lào – Việt Nam các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
  • -    Cùng các hoạt động trao học bổng thường niên dành cho các lưu học sinh Lào có thành tích học tập cao cũng như tham gia tích cực trong các hoạt động hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào.